Kunst en cultuur als antigif tegen angst, onzekerheid en eenzaamheid

Jongeren zijn de toekomst.

Onze visie en missie

We zetten ons in voor een samenleving waarin kunst en cultuur een centrale plaats inneemt als middel voor mentaal welzijn en persoonlijke ontwikkeling van jongeren en studenten. Wij geloven in de kracht van kunst en cultuur als antigif tegen angst, onzekerheid en eenzaamheid en zien een toekomst waarin iedereen de mogelijkheid heeft om deel uit te maken van een inspirerende gemeenschap waar ruimte is om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen.

Om dit te bereiken brengen we jongeren en studenten op een unieke en toegankelijke manier in contact met kunst en cultuur. We organiseren evenementen en workshops die zowel de culturele sector ondersteunen, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van een mentaal veerkrachtige samenleving. Voorbeelden hiervan zijn het faciliteren van studieplekken in cultureel erfgoed – zoals musea en kastelen – en ons programma Liox PLUS. Door deze initiatieven creëren we een omgeving waarin jongeren worden aangemoedigd om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen en zich verbonden te voelen met de wereld om hen heen.

Kernwaarden

  • Innovatief
  • Creatief
  • Verbindend
  • Vertrouwend
  • Inclusiviteit

Culturele codes

Fair practice code

 

De Fair Practice Code is de gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Goed werk- en opdrachtgeverschap, zoals ook de Fair Practice Code nastreeft, vinden wij belangrijk. We monitoren onszelf op solidariteit, transparantie, duurzaamheid, diversiteit en vertrouwen.

Diversiteit en inclusie

 

De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. Wij streven ernaar om onze organisatie en activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken. Iedereen draagt er op eigen wijze aan bij. Iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en voelt zich thuis in de sector.

Code governance bestuur

 

Het bestuur van Liox is onbezoldigd. Het bestuur volgt de Richtlijnen Governance Code Cultuur en hanteert de uitgangspunten van Goede Doelen Nederland. Het bestuur van Stichting Liox heeft kennisgenomen van de Governance Code Cultuur en kent een Rooster van aan- en aftreding.
Momenteel werken wij volgens het bestuur model, wij hebben de ambitie om in 2024 een two tier systeem op te richten met een raad van toezicht.